záhrada

30. decembra 2017

Rodinný dom Senohraby / Sporadical

Dom je situovaný v najvyššej časti severného svahu bývalého arboréta o rozlohe 1,57 ha. Prízemie je koncipované ako jeden priestor so stredovým jadrom, do ktorého je […]
5. novembra 2017

Rodinný dom pod dubom / atelier MOLNÁR-PERÁČEK

Bývanie je základná potreba každého človeka, ktorá vypĺňa väčšinu času z nášho života. Našim cieľom je vytvoriť bývanie citlivo vstupujúce do prírodného prostredia lužného lesa rešpektujúc […]
29. júla 2017

Víkendový dom Vlčie hrdlo / A3UM Ateliér

V lete 2012 nás oslovil investor s požiadavkou návrhu celoročne užívateľného víkendového objektu. Hlavnou požiadavkou bolo vybudovanie kvalitnej vínnej pivnice na uskladnenie cca 300 fliaš a […]
28. februára 2016

Villa Řitka / štúdio pha

Základnou myšlienkou je isté uzavretie stavby do seba samého a využitie terénneho sklonu pre rozdelenie stavby na jednopodlažný, hlavnú obytnú časť, nasadenu na rovinu vyššej časti […]